Obrovo

O nás

Prevádzkovateľom areálu Obrovo je občianske združenie Spoločenstvo Obra.

Spoločenstvo Obra, o.z. 
Bystrická cesta 203/80
03401 Ružomberok
IČO: 52307395

email: info@obrovo.sk
tel.: +421 911 294 734

Ciel’om združenia je podpora detí a mládeže, rozvoj pohybových a športových aktivít detí a mláldeže, zvyšovanie povedomia mláldeže o ochrane životného prostredia.

Cieľom združenia je prostredníctvom areálu Obrovo a podujatí, ktoré organizujeme, napomôcť budovaniu a zlepšovaniu vzťahov medzi deťmi a ich rodičmi.

Stanovy združenia nájdete tu.