Obrovo

O nás

Prevádzkovateľom areálu Obrovo je občianske združenie Spoločenstvo Obra.

Ciel’om združenia je podpora detí a mládeže, rozvoj pohybových a športových aktivít detí a mláldeže, zvyšovanie povedomia mláldeže o ochrane životného prostredia.

Cieľom združenia je prostredníctvom areálu Obrovo a podujatí, ktoré organizujeme, napomôcť budovaniu a zlepšovaniu vzťahov medzi deťmi a ich rodičmi.

Stanovy združenia nájdete tu.